بزرگان موسیقی

طاقت بیار رفیق

طاقت بیار , میشه شنید ,  خندیدن دلخواه رو
تو زنده می مونی رفیق ,  طاقت بیار این راه رو
طوفانو پشت سر بذار ,  اون سمت ما آبادیه
این زمزمه تو گوشمه ,  فردا پر از آزادیه

طاقت بیار رفیق , دنیا تو مشت ماست
طاقت بیار رفیق ,  خورشید پشت ماست
طاقت بیار رفیق , ما هر دو بی کسی م
طاقت بیار رفیق , داریم میرسیم…

دنیا اگه تاریک شد , دستای فانوس رو بگیر
با من بیا با من بیا , چیزی نمونده از مسیر
سرما و سوز برف رو ,  آهسته پشت سر بذار
امروز وقت خواب نیست ,  ما با همیم طاقت بیار

طاقت بیار رفیق , دنیا تو مشت ماست
طاقت بیار رفیق , خورشید پشت ماست
طاقت بیار رفیق , ما هر دو بی کسیم
طاقت بیار رفیق , داریم می رسیم…

/ 0 نظر / 51 بازدید