نماز عید فطر و قربان

نماز عید فطر و قربان

مسأله 1562: نماز عید فطر و قربان، در زمان حضور امام معصوم(ع) واجب است و باید با جماعت خوانده شود، اما در این زمان که امام(ع) غایب هستند، مستحب میباشد و میشود آن را با جماعت یا فرادا خواند.

مسأله 1563: وقت نماز عید فطر (روز اول ماه شوال) و قربان (روز دهم ماه ذىالحجه) از اول آفتاب روز عید است تا ظهر.

مسأله 1564: مستحب است نماز عید قربان را، بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند و در عید فطر مستحب است بعد از بلند شدن آفتاب، افطار کنند و زکات فطره را بدهند، سپس نماز عید بخوانند.

مسأله 1565: نماز عید فطر و قربان دو رکعت است: دو رکعت اول، بعد از خواندن حمد و سوره، باید پنج تکبیر بگوید، بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند، بعد از قنوت پنجم، تکبیر دیگرى بگوید، به رکوع رود، دو سجده بجا آورد، برخیزد و در رکعت دوم چهار تکبیر بگوید، بعد از هر تکبیر قنوت بخواند و تکبیر پنجم را بگوید، به رکوع رود، بعد از رکوع دو سجده کند، تشهّد بخواند و نماز را سلام دهد.

مسأله 1566: در قنوت نماز عید فطر و قربان، هر دعا و ذکرى بخواند کافیست، امّا بهتر است این دعا را بخواند: (اللّهُمَّ أَهْلَ الْکِبْریاءِ وَالْعَظَمةِ وَ أهْلَ الجُودِ وَالجَبَرُوتِ وَ أهْلَ العَفْو وَالرَّحْمَةِ وَ أهْلَ التَقّوىٰ وَالمَغْفِرَة، أسْئَلُکَ بَحَقِّ هدا الْیوَمِ الّذی جَعَلْتَهُ لِلمُسْلِمینَ عیداً وَ لِمُحَمّدٍ صَلّىٰاللهُ عَلیْه وَ آلِهِ ذُخْراً وَ شَرَفاَ وَ مَزیداً، أن تُصَلّی عَلىٰ مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أنْ تُدْخِلنی فی کُلِّ خَیْرٍ أدْخَلْتَ فیهِ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّد وَ أنْ تُخْرِجَنی مِنْ کُلِّ سُوءٍ أخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَ آل مُحَمَّدٍ، صَلَوٰاتُکَ عَلَیُهِ وَ عَلَیْهِمْ، اللّهُمَّ إنی أسْئَلَکَ خَیرَ مٰا سَئَلَکَ مِنْهُ عِبادُکَ الصّٰالِحُونَ وَاعُوذُ بِکَ مِمّا اسْتَعاذَ عِبادُکَ الْمُخْلِصوُنَ). 

مسأله 1567: در زمان غیبت امام معصوم(ع) مستحب است، بعد از نماز عید فطر و قربان، دو خطبه بخوانند و بهتر است در خطبهٴ عید فطر، احکام زکات فطره و در خطبهٴ عید قربان، احکام قربانى را بگویند.

مسأله 1568: نماز عید، سورهٴ مخصوصى ندارد، امّا بهتر است در رکعت اول آن، سورهٴ شمس (سورهٴ 87) و در رکعت دوم، سورهٴ شمس را بخوانند.

مسأله 1569: مستحب است نماز عید را در صحرا بخوانند، ولى در شهر مکّه مکرّمه مستحب است، در (مسجدالحرام) خوانده شود.

مسأله 1570: مستحب است پیاده، با پاى برهنه، باوقار به نماز عید بروند و پیش از نماز غسل کنند و عمامهٴ سفید بر سر بگذارند.

مسأله 1571: مستحب است، در نماز عید بر زمین، سجده کنند و در حال گفتن تکبیرها، دستها را بلند نمایند و کسى که نماز عید مىخواند، اگر امام جماعت است یا اگر فرادا نماز مىخواند، نماز را بلند بخواند.

مسأله 1572: بعد از نماز مغرب و عشاى شب عید فطر و بعد از نماز صبح آن و بعد از نماز عید فطر، مستحب است این تکبیرها را بگوید: (اَللهُ اَکْبَرُ اَللهُ اَکْبَرُ لاٰ إلٰهَ إلاَّالله واللهُ اَکْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلىٰ مٰا هَدٰانٰا وَ لَهُ الشُّکْرُ عَلىٰ مٰا أوْلاٰنٰا).

مسأله 1573: مستحب است انسان، در عید قربان، بعد از ده نماز که اول آن نماز ظهر روز عید و آخر آن نماز صبح روز دوازدهم ذىالحجة است، تکبیرهایى را که در مسأله پیش گفته شد تا (عَلىٰ مٰا هَدٰانٰا) بگوید و بعد از آن بگوید: (اَللهُ اَکْبَرُ عَلىٰ مٰا رَزَقْنٰا مِنْ بَهیمَةِ الأنْعٰامِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلىٰ مٰا أبْلاٰنٰا) ولى اگر عید قربان را در منى باشد، مستحب است بعد از پانزده نماز که اول آن، نماز ظهر روز عید و آخر آن، نماز صبح روز سیزدهم ذىالحجه است، این تکبیرها را بگوید.

مسأله 1574: در نماز عید نیز مانند نمازهاى دیگر، ماموم باید غیر از حمد و سوره، چیزهاى دیگر نماز را خودش بخواند.

مسأله 1575: اگر ماموم وقتى برسد که امام، مقدارى از تکبیرها را گفته، بعد از آنکه امام به رکوع رفت، باید آنچه از تکبیرها و قنوتها را که با امام نگفته، خودش بگوید و اگر در هر قنوت یک (سبحان الله) یا یک (الحمد لله) بگوید، کافیست.

مسأله 1576: اگر در نماز عید، هنگامى برسد که امام در رکوع است، مىتواند نیت کند و تکبیر اول نماز را بگوید و به رکوع رود.

مسأله 1577: اگر در نماز عید، یک سجده یا تشهد را فراموش کند، بنا بر احتیاط بعد از نماز آن را بجا آورد و نیز اگر کارى که براى آن سجدهٴ سهو لازم است پیش آید، بنا بر احتیاط مستحب باید از نماز، دو سجدهٴ سهو بنماید.

مسأله 1578: اگر در عدد قنوتها یا رکوعها شک کند، چنانچه مشغول عمل بعدى شده است، به شک خود اعتنا نکند وگرنه، بنا بر کمتر بگذارد.

 

نماز عید فطر

نماز عید فطر دو رکعت است در رکعت اوّل حمد و سوره اءعْلى بخواند و بعد از قرائت پنج تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیرى این قنوت را بخواند:

اَللّهُمَّ اَهْلَ الْکِبْرِیاَّءِ وَالْعَظَمَةِ وَاَهْلَ الْجُودِ وَالْجَبَرُوتِ وَاَهْلَ الْعَفْوِ
خدایا اى اهل بزرگى و عظمت و اى شایسته بخشش و قدرت و سلطنت و اى شایسته عفو
وَالرَّحْمَةِ وَاَهْلَ التَّقْوى وَالْمَغْفِرَةِ اَسْئَلُکَ بِحَقِّ هذَا الْیَومِ الَّذى
و رحمت و اى شایسته تقوى و آمرزش از تو خواهم به حق این روزى که
جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمینَ عیداً وَلِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَ الِهِ ذُخْراً [وَشَرَفاً]
قرارش دادى براى مسلمانان عید و براى محمد صلى الله علیه و آله ذخیره و شرف
وَمَزِیْداً اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَاَنْ تُدْخِلَنى فى کُلِّ خَیْرٍ
و فزونى مقام که درود فرستى بر محمد و آل محمد و درآورى مرا در هر خیرى که
اَدْخَلْتَ فیهِ مُحَمَّداً وَ الَ مُحَمَّدٍ وَاَنْ تُخْرِجَنى مِنْ کُلِّ سُوَّءٍ اَخْرَجْتَ
درآوردى در آن خیر محمد و آل محمد را و برونم آرى از هر بدى و شرى که برون آوردى
مِنْهُ مُحَمَّداً وَ الَ مُحَمَّدٍ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلَیْهِمْ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ
از آن محمد و آل محمد را - که درودهاى تو بر او و بر ایشان باد - خدایا از تو خواهم
خَیْرَ ما سَئَلَکَ مِنْهُ عِبادُکَ الصّالِحُونَ وَاَعُوذُ بِکَ مِمَّا اسْتَعاذَ مِنْهُ
بهترین چیزى را که درخواست کردند از تو بندگان شایسته ات و پناه برم به تو از آنچه پناه بردند از آن
عِبادُکَ الْصّالِحُونَ 
بندگان شایسته ات

پس تکبیر ششم بگوید و به رکوع رود و بعد از رکوع و سجود برخیزد به رکعت دوّم و بعد از حمد سوره وَالشَّمْسِ بخواند پس چهار تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیرى آن قنوت را بخواند و چون فارغ شد تکبیر پنجم گوید و به رکوع رود پس نماز را تمام کند و بعد از سلام تسبیح زهراءعَلیهَاالسَّلام بفرستد و بعد از نماز عید دعاهاى بسیار وارد شده است و شاید بهترین آنها دعاى چهل و ششم صحیفه کامله باشد و مستحب است که نماز عید در زیر سمان و بر روى زمین بدون فرش و بُوریا واقع شود و آنکه برگردد از مُصَلّى از غیر آن راهى که رفته بود و دعا کند از براى برادران دینى خود به قبولى اعمال.

/ 1 نظر / 81 بازدید
سحر

باید عاشق شد و خواند باید اندیشه کنان پنجره را بست و نشست پشت دیوار کسی می گذرد می خواند باید عاشق شد و رفت چه بیابانهایی در پیش است رهگذر خسته به شب می نگرد می گوید : چه بیابانهایی باید رفت باید از کوچه گریخت پشت این پنجره ها مردانی می میرند و زنانی دیگر به حکایت ها دل می سپرند پشت دیوار کسی دریاواری بیدار به زنان می نگریست چه زنانی که در آرامش رود باد را می نوشند و برای تو برای تو و باد آبهایی دیگر در گذرست باید این ساعت اندیشه کنان می گویم رفت و از ساعت دیواری پرسید و شنید و شب و ساعت دیورای و ماه به تو اندیشه کنان می گویند باید عاشق شد و ماند باید این پنجره را بست و نشست پشت دیوار کسی می گذرد می خواند باید عاشق شد و رفت بادها در گذرند سلام فرا رسیدن ایام سوگواری آقا امیر مومنان را به شما دوست عزیز و خانواده محترمتون تسلیت می گم..وبلاگ قشنگی دارین..منتظر مطالب جدید شما هستم دوست داشتی به کلبه منم سر بزن خوشحال میشم حضور عطرآگینت موجب صفای کلبم بشه روز خوبی داشته باشی [گل]